Chibalans


Acupunctuur

& Shiatsu

Chibalans

Oostergrachtswal 37/39

8921AA Leeuwarden

06-28 555 335

 

Moet ik geloven in acupunctuur?

Nee, dat is geen vereiste om de positieve effecten van acupunctuur te laten plaatsvinden. Het is natuurlijk wel zo dat het vertrouwen in een behandeling altijd voor een deel verantwoordelijk is voor het behaalde resultaat.


Doet acupunctuur pijn?

Dit is afhankelijk van de cliënt. Soms wordt er een klein prikje gevoeld als de naald wordt ingebracht, maar door een speciale naaldtechniek en de dunne naaldjes is dit minimaal. Er moet na het inbrengen van de naald wel iets gevoeld worden voor het optimale effect, het zogenaamde “Chi-gevoel” (zie de volgende vraag).


Welk gevoel ontstaat na het inbrengen van de naald?

Zodra de naald in het acupunctuurpunt komt, wordt het gevoel van Chi waargenomen. Dit kan men ervaren als een tintelend, zwaar, dof of warm gevoel.


Worden de naalden éénmaal gebruikt?

Ja, de naalden worden eenmalig gebruikt. Het zijn wegwerpnaalden die na gebruik door een apotheek worden vernietigd. Deze naalden voldoen aan de strengst wettelijke hygiëne-normen.


Bloedt het na de acupunctuurbehandeling?

Omdat de naalden zo dun en scherp zijn zal het niet bloeden. Soms kan er bij het uithalen van de naald een drupje bloed te voorschijn komen, dit komt doordat de naald dan een klein haarvaatje geraakt heeft. Zelden komt er een blauw plekje voor.


Hoe snel na de behandeling voel ik effect?

Dit is volledig afhankelijk van de klacht.
Voorbeeld:

  • Een burn-out die al jaren aanwezig is zal geleidelijk verdwijnen. Pas na een aantal behandelingen voel je meer energie.
  • Een acute tennisarm zal normaliter snel reageren op de behandeling.

Al tijdens de eerste behandeling kunnen klachten verminderen of verdwijnen.
Na 5 of 6 behandelingen vindt een evaluatie plaats om te zien of het effect voldoet aan de verwachtingen.


Moet ik bij een acupunctuurbehandeling stoppen met de medicijnen die ik al gebruik?

Het is af te raden om te stoppen met medicijnen zonder overleg met deskundigen. Het gebruik ervan hoeft overigens ook geen belemmering te zijn voor acupunctuurbehandelingen. In het algemeen geldt wel, dat het innemen van meerdere medicijnen een remmende factor voor de genezing kan vormen.

Hoe kan men op acupunctuurbehandelingen reageren?

Omdat elke cliënt een specifiek op hem gerichte behandeling ondergaat, zijn de reacties ook zeer uiteenlopend van aard. Soms treedt er direct een verbetering op, maar de klachten kunnen ook tijdelijk verergeren. Dat is geen reden tot ongerustheid. Vaak treedt er in zo’n geval juist na een dag/enkele dagen een duidelijke verbetering op.

Heb ik een verwijzing nodig voor een acupunctuurbehandeling?

Dat is niet nodig. Wel raad ik u aan altijd eerst uw huisarts te consulteren.