Chibalans


Acupunctuur

& Shiatsu

Chibalans

Oostergrachtswal 37/39

8921AA Leeuwarden

06-28 555 335

 

In China gaat de geschiedenis van de acupunctuur zo’n vierduizend tot zesduizend jaar terug. Uit inscripties in steen en andere bronnen blijkt, dat men toen al op de hoogte was van een relatie tussen de oppervlakte van het lichaam en de inwendige organen. Proefondervindelijk heeft men geconstateerd dat door het prikkelen, verwarmen of masseren van drukpijnlijke plaatsen op het lichaam het probleem opgelost werd.
Het belangrijkste historisch boek, dat rond 200 voor Christus is geschreven, is de ‘Nei Ching’: het boek van de “Gele Keizer” Huang Ti (2674-2575 v.Chr.). Dit is een dialoog tussen de keizer en de minister van gezondheid, Chi Po.
De Gele Keizer is hoogst waarschijnlijk een historische samenvoeging van diverse Taoïstische meesters, en geen bestaande persoon.

In het eerste deel wordt systematisch de gehele Chinese medische kennis van die tijd beschreven, in het tweede deel worden de meridianen, acupunctuurpunten en de toepassingen van dit systeem bij ziekten en kwalen al zeer gedetailleerd uitgelegd.

In China ontstonden echter ook tegenstanders van de acupunctuur. Zo heeft de Keizer Tao-Kuang  in 1884 acupunctuur verboden in zijn paleis. De acupunctuur werd hierna alleen gebruikt door burgers. Vanaf het moment dat de Communistische Partij is opgericht in 1921 kon de traditionele Chinese geneeskunde weer een belangrijke rol gaan spelen binnen de Chinese gezondheidszorg. Tijdens de Lange Mars in 1934-1935 onder leiding van Mao Tse Tung heeft het bevrijdingsleger zich staande gehouden onder de meest barre omstandigheden met nagenoeg alleen acupunctuur als medische ondersteuning. Mao concludeerde dat deze oude geneeskunde een belangrijk aandeel verdiende in de gezondheidszorg. Mao wenste een integratie van het oosters en westers medisch denken.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft president Nixon China bezocht en verslag gedaan van zijn reis. De Amerikaanse gevestigde medische orde werd met name nieuwsgierig vanwege de sensationele berichten dat tijdens operaties gebruik wordt gemaakt van acupunctuurverdovingen. Vanaf toen ontstond er steeds meer serieuze belangstelling voor de acupunctuur. In de laatste 25 jaar zijn er bijvoorbeeld in Europa meer dan 10.000 operaties verricht onder deze vorm van verdoving.

Hoewel de Nederlanders pionierswerk hebben verricht op het gebied van acupunctuur, is de verspreiding van acupunctuur pas in de tweede helft van de twintigste eeuw op gang gekomen. In 1973 is de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging opgericht. Tot nu toe heeft Nederland nog geen eigen acupunctuurafdeling of acupunctuurconsulten in ziekenhuizen of instellingen.

De acupunctuur is door de maatschappij een steeds meer geaccepteerde vorm van therapie.